Π.Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
CONTACT US
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/LINKS
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/LINKS

 

AKROS- HENSCHEL

 www.akros-henschel.com   

 

 

BACKHUS

www.backhus.com   

 

 

STEINERT

  www.steinert.de  

 

 

SEDA

www.seda.at   

 

 

MeWA

  www.mewa-recycling.de  

 

 

MRT

www.mrtsystem.com   

 

 

TIM Envipro

www.timenvipro.dk  

 

Directive 2000/53/EC - the "ELV Directive"

This link forward you to the offical EU Environment homepage. Here you will be able to find a lot of informations about recycling regulations, laws and studies. You also can download and read the "ELV-Directive" in different languages.

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

IDIS - Website

An international consortium of 58 vehicle manufacturers joined their know-how to offer the first, very powerful and easy to use PC based Information System. This so called " International Dismantling Information System " enables identification of component materials so that a more efficient treatment of end of life vehicles could be possible world wide.

http://www.idis2.com/

Airbagmaster

A special information page for the SEDA-Airbag Master. A special tool to activate pyrotechnical devices in a vehicle. The SEDA-Airbag Master can be used straight out of the box to individually activate airbags from all makes and models from every vehicle manufacturer.

 

 


 

http://www.airbagmaster.com 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ