Π.Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
UNISORT C
UNISORT MASTER - SLAVE
UNISORT MULTI 5
UNISORT P
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ -XSS
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ και ΑΚΤΙΝΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ - XSS F
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ISS
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ NES
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ INDUCTION ISS
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

To be taken directly to Steinert's english product list, press this link: http://www.steinert.de/28.0.html?&L=1

Gradient Magnetic Filter HGF

Λιπαντικά υγρά, ψυκτικά υγρά, ορυκτά υγρά

High Gradient Magnetic Separator HGS

'Αμμος, κάρβουνο, αλάτι, κεραμικά προιόντα, γυαλί, λάσπη

Steinert Magnetic Drum MT

To HYBRID Drum® είναι σήμα κατατεθέν της STEINERT και παραμένει δημοφιλές σε όσους θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα στη βιομηχανία του σκράπ. Ο συνδυασμός ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών μαγνητών αυξάνουν την αποτελεσματικότητα κατα 30%.

Magnetic Head Pulley BRP

Slag,minerals,ρινίδες ξύλου, γυαλί, άμμος, WEEE, απόβλητα Shredder, απόβλητα Δήμων.                                                  

Οι STEINERT Magnetic Head Pulleys (μαγνητικές τροχαλίες) έλκουν τον σίδηρο απο τα χύδην υλικά.

Wet drum separator NTS

Λιπαντικά υγρά,υπολείμματα φίλτρων, ψυκτικό υγρό, ορυκτά υγρά.                                                                                                                                                        

Ο διαχωριστής NTS με τύμπανο υγρών χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των πιο καθαρών υλικών απο υγρά χαμηλής συγκέντρωσης και ιξώτητας.                                                                                                                                                                                 

 Non-Ferrous Metal Separator NES / Eddy Current Separator

Υλικό Shredder, απόβλητα Δήμων, απόβλητα αποτέφρωσης, στάχτη,γυαλί, ηλεκτρονικό σκράπ, ρινίδια ξύλου, μπαταρίες

Η μηχανική ανάκτηση των μη - σιδηρούχων μετάλλων είναι η οικονομική βάση της ανακύκλωσης και ο διαχωριστής Eddy Current Separator με το εκκεντρικό σύστημα πόλων εκπληρώνει τις απαραίτητες ενέργειες. Μεγάλη παραγωγή και διάρκεια ζωής είναι τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν επιτυχημένα αποτελέσματα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cleaning Magnets AM.

για αεροδρόμια, δρόμους, εγκαταστάσεις συντήρησης, αποθήκες και εργαστήρια

Suspension Magnet UM/AM

Απόβλητα Δήμων, κάρβουνο , υλικό shredder, υλικό κατεδαφίσεων, ξύλο, γυαλί, άμμος ορνιθοτροφείου 

 

 

 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ