Π.Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BACKHUS LT
16.30
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΣΩΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΥΠΩΝ ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΩΡΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟ - ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

    

For english press the following link and you will be taken directly to the BACKHUS official website:   http://www.backhus.com/index.php?id=61&L=1

Άριστη γνώση του αντικειμένου, αφοσίωση καθώς και σκληρή δουλειά έχουν ως αποτέλεσμα λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Όλη η διαδικασία έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα, τη μείωση του κόστους, τη σιγουρία των επενδύσεών σας καθώς και την ελαχιστοποίηση του ρίσκου. 

Αυτό ονομάζεται επιτυχία!

Η γνώση του αντικειμένου είναι αναντικατάστατος παράγοντας!

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και γρήγορα αναπτυσόμενα σχέδια κίνησης αποτελούν το κλειδί στην επιτυχία στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων. Δεκαετίες εμπειρίας παγκοσμίως στην τεχνολογία αναστροφής χαρακτηρίζουν την BACKHUS EcoEngineers. Ιδιαίτερα οικονομικές, αποδοτικές λύσεις για όλες τις εφαρμογές και όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους και τους ειδικούς σε θέματα εγκαταστάσεων της BACKHUS. 

Σας στηρίζουν ενεργά - Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της BACKHUS -!

Όταν πρόκειται περι τεχνικής υποστήριξης θα κάναμε κάθε τι δυνατό για να εξασφαλίσουμε τα χρήματά σας. Γιατί, πέρα απο τη συντήρηση του εξοπλισμού σας, σιγουρεύουμε την μακρά διάρκεια ζωής της εγκατάστασης γεγονός που καθιστούν τις λύσεις BACKHUS τις πλεον αξιόπιστες στην αγορά. 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ