Π.Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BACKHUS LT
16.30
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΣΩΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΥΠΩΝ ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΩΡΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟ - ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BACKHUS LT

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BACKHUS LT

Κλειστό – Ισχυρό Σύστημα Τούνελ με εφαρμοσμένο BACKHUS LT

Επαναστατικό κλειστό σύστημα βασισμένο σε δοκιμασμένη τεχνολογία ανεπτυγμένη από έμπειρους τεχνικούς.

Συγκριτικά με τα υπάρχοντα συστήματα:

-          Έως και 40% χαμηλότερο κόστος κατασκευής

-          Μικρότερη κάλυψη επιφανειών

-          Αισθητά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας λόγω των:

Η μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα αναστροφής στην αγορά

Μικρότερη περίοδος ωρίμανσης του υλικού

Μοναδικό «σύστημα σπαθιών» για μέγιστη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής

Επεξεργασία διαφορετικών σωρών αποβλήτων, την ίδια στιγμή, στην ίδια εγκατάσταση

Χαμηλότερες Εκπομπές Καυσαερίων

 

Εφαρμογές Λειτουργίας

Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία (MBT)

Κομποστοποίηση

Βίο – αναγέννηση εδαφών

Επεξεργασία Λάσπης

Το BACKHUS LT και το σχέδιο WASTEOLOGY συνδυασμένα αποτελεσματικά

Το νέο κλειστό σύστημα τούνελ συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας δυναμικής επεξεργασίας με την ασφάλεια που παρέχει το γεγονός ότι όλες οι εκπομπές βλαβερών ουσιών είναι «κλεισμένες». Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι ίδιο με αυτό μίας συμβατικής. Το σύστημα αυτό προσφέρει μοναδική ευελιξία στην επεξεργασία διαφόρων υλικών στην ίδια εγκατάσταση, την ίδια στιγμή.

Το παραπάνω εγχείρημα πρόκειται περί μιας συνεργασίας μεταξύ της BACKHUS και της WASTEOLOGY Systems, βασισμένη πάνω σε δοκιμασμένες κατασκευές εγκαταστάσεων.

 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ