Π.Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BACKHUS LT
16.30
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΣΩΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΥΠΩΝ ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΩΡΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟ - ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Γιατί κομποστοποίηση;

«H κομποστοποίηση γίνεται για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους…».

  

Τι κομποστοποιείται; 

«Βιοαπόβλητα, απόβλητα εστιατορίων, ιλύς βιολογικών καθαρισμών, βιομηχανίας τροφίμων…».

Ο ρόλος των Βακτηρίων, Ακτινομύκητων, Μυκήτων και Πρωτόζωων. 


Παράμετροι κομποστοποίησης: 

Θρεπτικό υπόστρωμα, οξυγόνο, θερμοκρασία, υγρασία, pH. 

Οι ιδανικοί λόγοι C/Nκαι οι αναγκαίες παρεμβάσεις. 

Απαιτήσεις οξυγόνου. Παρεμβάσεις. Πόσα κυβικά φρέσκου αέρα ανά κυβικό υλικού. 

Καμπύλες θερμοκρασιών. Παρεμβάσεις. 

Έλεγχος βαθμού αποσύνθεσης ή ωρίμανσης. 

Συχνότητα αναστροφών ανά φάση της διαδικασίας. 

Τεμαχισμός υλικών, κοσκίνισμα υλικών, διαχωριστές ανεπιθύμητων. 

Οσμές. Παρεμβάσεις. 

Στραγγίσματα. Χειρισμοί. 

Συστήματα κομποστοποίησης: Ανοικτά, κλειστά, τούνελ, container, δυναμικά, στατικά/

Πρακτικά ζητήματα: Παραλαβή υλικών, διαμόρφωση υλικών, τεμαχισμός και ομογενοποίηση, αποσύνθεση, ωρίμανση, ραφιναρία.


Βελτιστοποίηση της διαδικασίας: Χαμηλή θερμοκρασία - Τ < 35 oC: αίτια και διορθώσεις, υψηλή θερμοκρασία - Τ > 75 oC: αίτια και διορθώσεις, οσμή αμμωνίας: αίτια και διορθώσεις, κόμποστ: αίτια και διορθώσεις, κόμποστ πολύ ξερό: αίτια και διορθώσεις, καθυστέρηση αποσύνθεσης: αίτια και διορθώσεις.

 

Σχεδιασμός: Θέση εγκατάστασης, Layout, ζώνες παραλαβής και επεξεργασίας, υπολογισμοί απαιτούμενης έκτασης κομποστοπλατείας. 

Δυναμικότητα υφιστάμενης εγκατάστασης κομποστοποίησης. Αποθήκευση ώριμου κόμποστ. 


Ποιότητα κόμποστ και χρήσεις του.
  


Αριθμητικά παραδείγματα της πλατείας κομποστοποίησης και της δυναμικότητας.
  


Λόγοι C/N για 40 διαφορετικά υλικά.
 

Δειγματοληψία για το εργαστήριο. 

Υπολογισμός ξηρής ουσίας. 


Καθορισμού βαθμού αποσύνθεσης.


Ορολογία κομποστοποίησης – Λεξικό.
 

 
Φωτογραφικό υλικό εγκαταστάσεων.ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠΡΟΙΟΝΤΑΒΙΟΑΕΡΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΡΘΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ